Drivrutiner

Drivrutiner.

För Region Uppsala datorer kontakta din IT-samordnare.

På externa icke Region Uppsala datorer installeras rätt VPN pluggin efter godkänd inloggning.