Support

Tips och råd

Undvik att flera olika VPN klienter installerade på sin dator. Detta kan påverka funktionalitet i VPN uppkopplingen.

Logga ur Skype och avsluta Skype innan du försöker att logga in i VPN. Efter en godkänd inloggning kan du åter starta Skype.

Vid installation på en Region Uppsala klientdator rekommenderas att utföra en inloggning innan man lämnar kontoret för att se att det fungerar som avsett.

För installation krävs att användaren är lokal administratör eller att datorn är en Region Uppsala dator och hanteras via IT-avdelningen/IT-samordnare.